هماهنگی‌های لازم برای برداشت گندم در بخش سعدآباد انجام
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هماهنگی‌های لازم برای برداشت گندم در بخش سعدآباد انجام
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، حمزه امین نژاد پنج شنبه شب در نشست ستاد برداشت غلات و دانه‌های روغنی اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با توجه به عدم بارش به موقع کشاورزان در نزدیک به ۶۰۰ هکتار زمین‌های زراعی به کشت گندم اقدام کردند.
بخشدار سعدآباد افزود: از جمع ۶۰۰ هکتار که عمدتاً در مناطق وحدتیه است، حدود ۳۰۰ هکتار دیم و به همین میزان به روش آبی اقدام به کشت کردند.
وی گفت: به منظور برداشت این سطح غلات کمباین لازم با هماهنگی و برنامه ریزی مدیر جهاد کشاورزی دشتستان و ادارات جهاد کشاورزی شهرهای سعدآباد و وحدتیه مشخص و کمباین داران پس از استقرار در مزارع گندم موظف به اتمام برداشت سطح زیر کشت و در نهایت با مجوز ادارات جهاد کشاورزی می‌توانند از سطح بخش خارج شوند.
در این ستاد رئیس اداره جهاد کشاورزی وحدتیه، نماینده رئیس جهاد کشاورزی سعدآباد، جانشین بخشدار سعدآباد و سه تن از نماینده کشاورزان حضور داشتند. امیدوارم از خبر هماهنگی‌های لازم برای برداشت گندم در بخش سعدآباد انجام
شد
راضی بوده باشید.

هماهنگی‌های لازم برای برداشت گندم در بخش سعدآباد انجام
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۹ ۰۲:۴۴:۵۵