هفتاد و سومین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی استان بوشهر
ایجادشد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هفتاد و سومین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی استان بوشهر
ایجادشد
شهریار مرشدی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام اظهار داشت: تشکیل صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در استان بوشهر از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ با تشکیل ۵۵ صندوق در روستاهای استان با مشارکت زنان روستایی و عشایری آغاز و تا کنون ادامه دارد که ۴۶ صندوق مربوط به شهرستان دشتستان است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: هدف از تشکیل این صندوق‌ها جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و سپس شرکت دادن زنان در اقتصاد جامعه و خانواده است که در طول این چند سال نقش بسزایی ایفا کرده‌اند و توانسته‌اند با تسهیلات کم بهره و سرمایه‌های بسیار ناچیز تحولی در اقتصاد خانواده ایجاد کنند.
وی گفت: سالانه با اجرای دوره‌های آموزشی ویژه اعضا صندوق‌ها توسط مدیریت هماهنگی ترویج و با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مراکز توانمندی زنان روستایی بیش از پیش بیشتر شده که این موضوع در افزایش درآمد خانوار روستایی و عشایری و خوداتکایی جوامع محلی نقش بسزایی دارد. امیدوارم از خبر هفتاد و سومین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی استان بوشهر
ایجادشد
راضی بوده باشید.

هفتاد و سومین صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی استان بوشهر
ایجادشد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶ ۰۲:۳۹:۳۲