هشدار جدی معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان به
صهیونیست‌ها

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هشدار جدی معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان به
صهیونیست‌ها
علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان گفت: در صورت سرزدن خطای مجدد از سوی دشمن، صهیونیستها بدانند که دیگر ۱۲ روز وقت نخواهند داشت و سرعت پاسخ ایران کمتر از چند ثانیه خواهد بود. امیدوارم از خبر هشدار جدی معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان به
صهیونیست‌ها
راضی بوده باشید.

هشدار جدی معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان به
صهیونیست‌ها  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶ ۰۲:۴۰:۳۰