هشتمین سالیانه جواد الائمه (ع) در کهگیلویه و بویراحمد برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هشتمین سالیانه جواد الائمه (ع) در کهگیلویه و بویراحمد برگزار
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، هشتمین سالیانه جواد الائمه (ع) و دعای پر فیض عرفه در بقعه امام زاده علی (س) کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
این آئین با حضور آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی برگزار شد.
همچنین از خدام و فعالین فرهنگی منطقه تجلیل شد. امیدوارم از خبر هشتمین سالیانه جواد الائمه (ع) در کهگیلویه و بویراحمد برگزار
شد
راضی بوده باشید.

هشتمین سالیانه جواد الائمه (ع) در کهگیلویه و بویراحمد برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۹ ۰۲:۴۳:۰۲