هدف قرار گرفتن پادگان برانیت ارتش اسرائیل در مرز لبنان و
فلسطین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هدف قرار گرفتن پادگان برانیت ارتش اسرائیل در مرز لبنان و
فلسطین
صحنه هایی از عملیات هدف قرار دادن مقاومت اسلامی مقر لشکر ۹۱ در پادگان برانیت ارتش اسرائیل در مرز لبنان و فلسطین را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر هدف قرار گرفتن پادگان برانیت ارتش اسرائیل در مرز لبنان و
فلسطین
راضی بوده باشید.

هدف قرار گرفتن پادگان برانیت ارتش اسرائیل در مرز لبنان و
فلسطین  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۹ ۰۲:۴۲:۴۵