هدف سند راهبردی «شیراز؛سومین حرم اهل بیت» ارتقای جایگاه
شیراز است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هدف سند راهبردی «شیراز؛سومین حرم اهل بیت» ارتقای جایگاه
شیراز است
شیراز – رییس شورای شهر شیراز گفت: هدف سند راهبردی «شیراز؛ سومین حرم اهل بیت» ارتقای جایگاه شهر شیرازِجنت‌طراز به جایگاهی هم‌تراز با سومین حرم اهل بیت(ع) است. امیدوارم از خبر هدف سند راهبردی «شیراز؛سومین حرم اهل بیت» ارتقای جایگاه
شیراز است
راضی بوده باشید.

هدف سند راهبردی «شیراز؛سومین حرم اهل بیت» ارتقای جایگاه
شیراز است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۶ ۰۲:۴۳:۰۸