هدف‌گذاری دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی با مشارکت
مردم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هدف‌گذاری دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی با مشارکت
مردم
به گزارش سوالات شرعی و احکام، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت: در سال جاری، با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم محور اصلی و روح حاکم بر برنامه های عملیاتی و نظام تخصیص منابع در سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. به گفته منظور سازمان برنامه همگام با سایر دستگاه های اجرایی می کوشد تا با جلب مشارکت حداکثری مردم و رفع موانع از تولید مردم پایه، رشد اقتصادی ۸٪ را محقق کند. امیدوارم از خبر هدف‌گذاری دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی با مشارکت
مردم
راضی بوده باشید.

هدف‌گذاری دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی با مشارکت
مردم  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۱ ۰۲:۴۱:۴۱