نیروی انسانی متخصص عامل اصلی اجرای بهینه درس تربیت بدنی
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نیروی انسانی متخصص عامل اصلی اجرای بهینه درس تربیت بدنی
است
به گزارش خبرنگار سایت احکام، افشین خوشگوار شامگاه چهارشنبه در گردهمایی سرگروه‌های آموزشی درس تربیت بدنی مناطق ۱۶ گانه استان که با هدف بررسی عملکرد چهار ماهه گذشته و تشریح و تبیین برنامه‌های پیش‌رو با برگزار شد، با اشاره به اهمیت و حساسیت وظایف سرگروه‌های آموزشی اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص و توانمند عامل اصلی در اجرای بهینه درس تربیت بدنی است و باید این عامل مهم در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اعتقاد و باور سرگروه‌های آموزشی به وجاهت و اثرگذاری در ارتقای کیفیت اجرای درس تربیت بدنی باید سرلوحه کار قرار گیرد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان خواستار شناسایی ضعف‌ها و آسیب‌های حوزه تربیت‌بدنی شد و گفت: باید با برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی، زمینه تقویت همکاران حوزه تربیت بدنی فراهم شود.
خوش‌گوار ایفای نقش‌های مشاوره‌ای، حمایتگری و انگیزانندگی توسط سرگروه‌های آموزشی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کردستان از حیث کمیت و کیفیت نیروی انسانی در ردیف استان‌های برخوردار کشور است و با نظارت دقیق و ارائه راهکارهای نوین می‌تواند همکاران را همچنان در زمره برترین معلمان تربیت بدنی کشور قرار دهد.
در این گردهمایی ضمن ارائه مدل نظارتی بالینی به صورت حضوری در مدارس سنندج عملکرد چهار ماهه شهرستان‌ها و مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امیدوارم از خبر نیروی انسانی متخصص عامل اصلی اجرای بهینه درس تربیت بدنی
است
راضی بوده باشید.

نیروی انسانی متخصص عامل اصلی اجرای بهینه درس تربیت بدنی
است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۵ ۰۲:۴۲:۵۲