نهضت به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار
دولت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نهضت به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار
دولت
به گزارش خبرنگار سایت احکام، آیت الله رئیسی جمعه شب در نشست خبری در استان فارس اظهار کرد: پروژه‌هایی که شاید ۲۰ سال جلوی چشمان مردم بود، باید حتماً به سامان می‌رسید، برخی از این پروژه‌ها حتی هزینه چندبرابری به دولت تحمیل کرده است. امیدوارم از خبر نهضت به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار
دولت
راضی بوده باشید.

نهضت به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار
دولت  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴ ۰۲:۴۰:۳۰