نمایش «لوکوموتیوران» در اهواز اجرا شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نمایش «لوکوموتیوران» در اهواز اجرا شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، این نمایش بر اساس آخرین نمایش‌نامه آثول فوگارد توسط گروه تئاتر زهور اجرا می‌شود.
این اثر در ایران ترجمه و چاپ نشده و متن اصلی آن از آلمان ارسال شده است. «سایت احکامداد بهراد» کار ترجمه اثر را برعهده داشته و آن را به فارسی برگردانده است.
در این نمایشنامه به روابط انسان‌ها با یکدیگر، موضوعات نژادپرستی، تفاهم افراد به شکل ادبی پرداخته شده است. امیدوارم از خبر نمایش «لوکوموتیوران» در اهواز اجرا شد راضی بوده باشید.

نمایش «لوکوموتیوران» در اهواز اجرا شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۵ ۰۲:۴۱:۵۰