نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های اشتغال در تنگستان انجام
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های اشتغال در تنگستان انجام
شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، احمد لطفی دوشنبه‌شب در نشست کارگروه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال شهرستان اظهار داشت: یکی از کارهای مهمی که دستگاه‌های اجرایی در شهرستان باید انجام دهند نظارت دقیق بر عملکرد طرح‌های و تسهیلات پرداختی خود اشتغالی است.
وی افزود: با توجه به ایجاد هزار طرح خود اشتغالی در سطح تنگستان و ثبت آنها در بحث سامانه رصد، تعدادی دستگاه‌های اجرایی ضعیف عمل کردند و بعضی دستگاه‌های اجرایی بسیار خوب عمل کردند که جای تشکر دارد.
فرماندار تنگستان ادامه داد: در بحث مشاغل خانگی در شهرستان دستگاه‌های اجرایی ضمن ثبت در سامانه رصد تعداد، نوع و زمان اجرای طرح‌ها که لازم است اجرا شود، مشخص و به فرمانداری ارائه کنند.
تکمیل پروژه‌های نیمه تمام
وی افزود: با توجه به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک عامل در پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در سطح شهرستان تنگستان از عملکرد بسیار خوب آنها تجلیل خواهد شد.
لطفی با بیان اینکه در بحث پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تاکید کرد: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در سطح تنگستان نیاز است برنامه طی ۴۰ روز تدوین و برای جذب اعتبارات اقدام لازم صورت گیرد.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: در سفر ریاست جمهور به استان بوشهر سند تفاهم نامه ۱۲ طرح آبزی پروری، گردشگری، اقتصادی، اجتماعی در سطح شهرستان به امضا رسید است.
وی تصریح کرد: اولویت کاری ما در تنگستان تکمیل طرح و پروژه‌های با پیشرفت ۵۰ تا ۴۰ درصد و نیمه تمام است. امیدوارم از خبر نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های اشتغال در تنگستان انجام
شود
راضی بوده باشید.

نظارت دقیق بر اجرای طرح‌های اشتغال در تنگستان انجام
شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۵ ۰۲:۳۹:۲۴