نصب کتیبه های رویداد هنری شهید اردهال درآستان حضرت علی بن
باقر(ع)

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نصب کتیبه های رویداد هنری شهید اردهال درآستان حضرت علی بن
باقر(ع)
سوالات شرعی و احکام؛ گروه استان‌ها – هادی نجف زاده: همزمان با برگزاری کنگره بین المللی حضرت علی بن امام محمدباقر (ع) کتیبه‌های دومین رویداد هنری شهید اردهال که توسط هنرمندان کشوری آفریده شده است در حرم مطهر آن حضرت نصب شد. امیدوارم از خبر نصب کتیبه های رویداد هنری شهید اردهال درآستان حضرت علی بن
باقر(ع)
راضی بوده باشید.

نصب کتیبه های رویداد هنری شهید اردهال درآستان حضرت علی بن
باقر(ع)  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۱۱ ۰۲:۴۰:۳۷