نشست وزیر امور خارجه با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نشست وزیر امور خارجه با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه ایران دوشنبه ۱۰ سایت احکام ۱۴۰۲ در دفتر مطالعات وزارت خارجه با مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی دیدار کرد. امیدوارم از خبر نشست وزیر امور خارجه با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی راضی بوده باشید.

نشست وزیر امور خارجه با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۳ ۰۲:۳۸:۰۴