نشست هماهنگی تولید مستمر در حوزه کشاورزی برگزار شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نشست هماهنگی تولید مستمر در حوزه کشاورزی برگزار شد به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، گردهمایی معاونان تولیدات گیاهی و مدیران زراعت ۹ استان تحت عنوان جلسه برنامه ریزی تولید طرح استمرار (تولید زمستانه) و تولید بهاره محصولات سبزی و صیفی در استان بوشهر برگزار شد.
این نشست با حضور مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارتخانه، کارکنان دفتر امور سبزی‌ها، معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت ۹ استان در سالن شماره یک سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
این نشست به منظور تبادل نظر و هم اندیشی هرچه بیشتر معاونین تولیدات گیاهی و مدیران زراعت استان‌های فارس، خوزستان، جنوب کرمان، ایلام، گلستان، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و استفاده از دستاوردها و تجربیات استان‌ها ی مذکور و هم اندیشی جهت تعیین سطوح محصولات سبزی و صیفی و پیش بینی تولید برگزار شد.
در این برنامه مباحث مربوط به بخش سبزی و صیفی و مشکلات هر استان مورد بررسی قرار گرفت. امیدوارم از خبر نشست هماهنگی تولید مستمر در حوزه کشاورزی برگزار شد راضی بوده باشید.

نشست هماهنگی تولید مستمر در حوزه کشاورزی برگزار شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۳ ۰۲:۳۹:۲۴