نشست خبری کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نشست خبری کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین نشست خبری کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه شامگاه امروز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد تهران برگزار شد. امیدوارم از خبر نشست خبری کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین راضی بوده باشید.

نشست خبری کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۴ ۰۲:۳۹:۲۴