نزاع در پارلمان بلغارستان بر سر اوکراین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نزاع در پارلمان بلغارستان بر سر اوکراین   درگیری در پارلمان بلغارستان در صوفیه روز جمعه پس از رای دادن قانونگذاران به تصویب تخصیص کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین، علیرغم مخالفت رومن رادف، رییس جمهور این کشور آغاز شد. امیدوارم از خبر نزاع در پارلمان بلغارستان بر سر اوکراین راضی بوده باشید.

نزاع در پارلمان بلغارستان بر سر اوکراین  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۱ ۰۲:۳۸:۳۲