نتیجه نهایی انتخابات در تهران/ آرای ۱۶ راهیافته به مجلس
اعلام شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نتیجه نهایی انتخابات در تهران/ آرای ۱۶ راهیافته به مجلس
اعلام شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام ، محسن اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: نتایج نهایی در حوزه انتخابیه تهران از مجموع ۵۵۲۶۴۴ رأی صحیح به شرح زیر است:
بیژن نوباوه ۲۷۱۰۹۴ رأیمحمد سراج ۲۴۸۹۲۷ رأیابوالفضل ظهره‌وند ۲۳۹۷۱۹ رأیحسین صمصامی ۲۳۶۹۲۱ رأیظهره‌ لاجوردی ۲۳۰۰۳۳ رأیاحمد نادری ۲۲۷۷۳۶ رأیابراهیم عزیزی ۲۲۵۶۰۷ رأیسمیه رفیعی ۲۲۲۵۴۴ رأیپیمان فلسفی ۲۱۸۹۱۰ رأیابوالقاسم جراره ۲۱۸۷۷۱ رأیمرتضی محمودی ۲۱۱۸۶۰ رأیمجتبی رحماندوست ۲۱۱۱۶۹ رأیعبدالحسین روح‌الامینی ۲۰۰۸۶۵ رأیمجتبی زارعی ۲۰۰۳۸۰ رأیزینب قیصری ۱۹۹۲۰۸ رأیعلیرضا سلیمی ۱۹۸۸۳۵ رأی امیدوارم از خبر نتیجه نهایی انتخابات در تهران/ آرای ۱۶ راهیافته به مجلس
اعلام شد
راضی بوده باشید.

نتیجه نهایی انتخابات در تهران/ آرای ۱۶ راهیافته به مجلس
اعلام شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۳۶:۵۸