نتایج قطعی انتخابات در حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو مشخص
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نتایج قطعی انتخابات در حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو مشخص
شد
‌به گزارش خبرنگار سایت احکام، با پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، به ترتیب علیرضا منادی، علی جعفری‌آذر، رضا صدیقی و علیرضا نوین به عنوان منتخبان مردم راهی خانه ملت شدند.
قبل از این نیز در دور اول روح الله متفکر آزاد و مسعود پزشکیان از این حوزه انتخابیه به مجلس راه یافته بودند. امیدوارم از خبر نتایج قطعی انتخابات در حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو مشخص
شد
راضی بوده باشید.

نتایج قطعی انتخابات در حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو مشخص
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۱:۵۴