نتایج اولیه انتخابات در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نتایج اولیه انتخابات در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در تشریح آخرین وضعیت شمارش آرا حوزه انتخابیه تهران که در انتظار تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقیمانده است،گفت: در حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس از ۳۶۴۹ صندوق، شمارش آرا ۳۶۲۳ صندوق نهایی شده است و تاکنون نتایج ۲۰ نفر اول تهران از میان ۵۴۸۴۸۷ رأی صحیح به شرح زیر است:
بیژن نوباوه ۲۶۹۰۴۳ رأیمحمد سراج ۲۴۷۰۴۵ رأیابوالفضل ظهره‌وند ۲۳۷۸۳۰ رأیحسین صمصامی ۲۳۴۹۸۳ رأیظهره لاجوردی ۲۲۸۱۷۵ رأیاحمد نادری ۲۲۵۹۷۳ رأیابراهیم عزیزی ۲۲۳۸۷۱ رأیسمیه رفیعی ۲۲۰۸۷۳ رأیپیمان فلسفی ۲۱۷۱۸۰ رأیابوالقاسم جراره ۲۱۷۰۵۸ رأیمرتضی محمودی ۲۱۰۱۹۹ رأیمجتبی رحماندوست ۲۰۹۵۱۹ رأیعبدالحسین روح‌الامینی ۱۹۹۳۲۳ رأیمجتبی زارعی ۱۹۸۷۹۸ رأیزینب قیصری ۱۹۷۷۵۸ رأیعلیرضا سلیمی ۱۹۷۲۶۲ رأیمهدی شریفیان ۱۹۶۸۷۸ رأیصالح اسکندری ۱۹۴۳۹۰ رأیمهدی عسکری ۱۹۱۲۵۰ رأیحسین نجابت ۱۹۱۱۶۸ رأی امیدوارم از خبر نتایج اولیه انتخابات در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد راضی بوده باشید.

نتایج اولیه انتخابات در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۰:۵۷