نبی الله محمدی از حوزه انتخابیه زنجان و طارم به مجلس راه
یافت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نبی الله محمدی از حوزه انتخابیه زنجان و طارم به مجلس راه
یافت
به گزارش سوالات شرعی و احکام بنا به آمار غیر رسمی، نبی الله محمدی با کسب بیشترین تعداد آرا در دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست به مجلس راه یابد.
در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه زنجان و طارم نبی الله محمدی و محمد اسماعیلی رقابت داشتند که بنابر اخبار غیر رسمی نبی الله محمدی راهی مجلس شده است.
حوزه انتخابیه زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی دو نماینده دارد که در دور نخست مصطفی طاهری به عنوان منتخب مردم برای دومین بار راهی مجلس شده است.
نبی الله محمدی در انتخابات مجلس یازدهم نیز حضور داشت که در این دور نتوانست به مجلس را یابد. امیدوارم از خبر نبی الله محمدی از حوزه انتخابیه زنجان و طارم به مجلس راه
یافت
راضی بوده باشید.

نبی الله محمدی از حوزه انتخابیه زنجان و طارم به مجلس راه
یافت  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۳۹:۱۴