ناکامی بانوان تیرانداز از صعود به فینال تفنگ بادی ۱۰
متر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ناکامی بانوان تیرانداز از صعود به فینال تفنگ بادی ۱۰
متر
به گزارش خبرنگار سایت احکام از هانگژو، مسابقات تیراندازی بازی های آسیایی از امروز یکشنبه بابرگزاری رقابت های تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان آغاز شد.
شرمینه چهل امیرانی، الهه احمدی و نجمه خدمتی نمایندگان ایران در این بخش بودند که از صعود به فینال و کسب مدال بازماندند.
در رده بندی نهایی شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۸/۶ امتیاز در جایگاه یازدهم ایستاد، الهه احمدی و نجمه خدمتی هم با امتیاز ۶۲۶/۹ و۶۲۰/۵ به ترتیب در رده های هفدهم و سی و هشتم قرار گرفتند. در این بخش ۵۹ تیرانداز حضور داشتند.

همچنین در بخش تیمی، تیم ایران با ترکیب الهه احمدی. نجمه خدمتی و شرمینه چهل امیرانی با امتیاز ۱۸۷۶ در میان ۱۴ تیم حاضرصاحب جایگاه هشتم شد.

مسابقات تیراندازی بازی های آسیایی روز دوشنبه با برگزاری رقابت های تفنگ بعدی ۱۰ متر انفرادی و تیمی مردان پیگیری می شود. امیدوارم از خبر ناکامی بانوان تیرانداز از صعود به فینال تفنگ بادی ۱۰
متر
راضی بوده باشید.

ناکامی بانوان تیرانداز از صعود به فینال تفنگ بادی ۱۰
متر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۴ ۰۲:۳۶:۴۶