میزبانی شهرداری تبریز از نخبگان و شرکت‌های
دانش‌بنیان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر میزبانی شهرداری تبریز از نخبگان و شرکت‌های
دانش‌بنیان
به گزارش سوالات شرعی و احکام، یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری تبریز با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، اشتغال و دانش بنیان، پیشگام این حرکت شده و یک روز در هفته را برای نخبگان، صاحبان ایده و تفکر و اندیشه اختصاص داده است.
وی افزود: برای اولین بار در کشور چهارشنبه هر هفته میزبان نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف خواهد بود و هر نوع طرح، نوآوری در حوزه مدیریت شهری و دیگر حوزه‌های مدیریتی در جلسات از سوی نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان طرح خواهد شد.
وی افزود: طرح‌های ارائه شده توسط نخبگان در حوزه مدیریت شهری به کمیته پایش و ارزیابی شهرداری تبریز رفته و پس از بررسی لازم برخی از آنها اجرایی خواهد شد.
شهردار تبریز تاکید کرد: طرح‌های ارائه شده در دیگر حوزه‌ها که مربوط به ادارات و دستگاه‌های دولتی دیگر است، توسط شهرداری و برای بهره‌مندی بیشتر به آن ادارات دولتی ارجاع داده خواهد شد.
وی یادآور شد: در روزهای آتی چگونگی حضور نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این جلسات و نحوه ارائه ایده‌ها به صورت دقیق از پایگاه خبری تحلیلی شهرداری اطلاع رسانی خواهد شد. امیدوارم از خبر میزبانی شهرداری تبریز از نخبگان و شرکت‌های
دانش‌بنیان
راضی بوده باشید.

میزبانی شهرداری تبریز از نخبگان و شرکت‌های
دانش‌بنیان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۳۱ ۰۲:۳۹:۲۰