مکالمه تلفنی رئیس جمهوری با ۲ جانباز مدافع امنیت
پاکدشتی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مکالمه تلفنی رئیس جمهوری با ۲ جانباز مدافع امنیت
پاکدشتی
حجت الاسلام رئیسی با مانی کرمانی جوان شانزده در جریان برقراری امنیت یک چشم خود را از دست داد و همچنین علی غلامی جوان بسیجی که در پی حمله اغتشاشگران چهل روز در کما بود گفتگوی تلفنی انجام داد. امیدوارم از خبر مکالمه تلفنی رئیس جمهوری با ۲ جانباز مدافع امنیت
پاکدشتی
راضی بوده باشید.

مکالمه تلفنی رئیس جمهوری با ۲ جانباز مدافع امنیت
پاکدشتی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۳ ۰۲:۳۹:۰۴