موکب حضرت علی اصغر(ع) بهزیستی کرمانشاه در عمود ۱۱۸۲ نجف
کربلا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر موکب حضرت علی اصغر(ع) بهزیستی کرمانشاه در عمود ۱۱۸۲ نجف
کربلا
به گزارش خبرنگار سایت احکام، موکب حضرت علی اصغر (ع) بهزیستی کرمانشاه در عمود ۱۱۸۲ مسیر نجف به کربلا ارائه خدمات توانبخشی از جمله تعمیر ویلچر و کالسکه، تعمیر سمعک و عینک می‌کند. امیدوارم از خبر موکب حضرت علی اصغر(ع) بهزیستی کرمانشاه در عمود ۱۱۸۲ نجف
کربلا
راضی بوده باشید.

موکب حضرت علی اصغر(ع) بهزیستی کرمانشاه در عمود ۱۱۸۲ نجف
کربلا  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۳۰ ۰۲:۴۱:۱۱