موفقیت انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر موفقیت انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه لرستان به گزارش سوالات شرعی و احکام، انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه لرستان در هفتمین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی شیمی کشور به‌عنوان یکی از پنج انجمن برتر علمی دانشجویی دوره ششم اتحادیه انتخاب شد و مهدیس مرساقیان، دبیر انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه لرستان مورد تقدیر قرار گرفت.
هفتمین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی، دانشجویی سراسر کشور با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه به‌میزبانی این دانشگاه برگزار شد.
در این مجمع همچنین مهدیس مرساقیان، دبیر انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه لرستان به‌عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی شیمی کشور انتخاب شد.
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه لرستان زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه فعالیت می‌کند. امیدوارم از خبر موفقیت انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه لرستان راضی بوده باشید.

موفقیت انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۹ ۰۲:۳۸:۴۹