موافقت مقام معظم رهبری با ۵۰۰ امریه سربازی پسادکتری

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر موافقت مقام معظم رهبری با ۵۰۰ امریه سربازی پسادکتری پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: پس از یکسال پیگیری‌های وزارت علوم، مقام معظم رهبری موافقت کردند تا سهمیه ۵۰۰ امریه سربازی در دوره پستاک اجرا شود. امیدوارم از خبر موافقت مقام معظم رهبری با ۵۰۰ امریه سربازی پسادکتری راضی بوده باشید.

موافقت مقام معظم رهبری با ۵۰۰ امریه سربازی پسادکتری  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۲ ۰۲:۳۷:۵۵