ممنوعیت فعالیت انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولتی و
عمومی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ممنوعیت فعالیت انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولتی و
عمومی
به گزارش سوالات شرعی و احکام، حسن خانجانی موقر گفت: مطابق با قانون در این ایام، هرگونه تبلیغات یا فعالیت انتخاباتی در ساعات اداری یا غیراداری برای کارکنان دولت و بخش عمومی و سایر افراد ممنوع است و با متخلف برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا آغاز رسمی تبلیغات عمومی انتخابات، در ساعات غیر اداری، کارکنان دولت مجاز به فعالیت‌های انتخاباتی هستند، عنوان کرد: خیر. تا آن زمان این ممنوعیت حتی در ساعات غیر اداری و برای همه افراد پابرجاست و در صورت مشاهده با فرد متخلف مطابق با قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
دادستان همدان افزود: تخطی از قانون در فضای مجازی نیز به مانند فضای حقیقی است و نباید کارکنان دولت از عنوان یا جایگاه، موقعیت و امکانات اداری و سازمانی خود به نفع یا ضرر نامزدها استفاده کنند. امیدوارم از خبر ممنوعیت فعالیت انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولتی و
عمومی
راضی بوده باشید.

ممنوعیت فعالیت انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولتی و
عمومی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۹ ۰۲:۴۱:۴۴