مقتدی صدر: حوادث ثابت کرد که غربیها سست تر از لانه عنکبوت
هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مقتدی صدر: حوادث ثابت کرد که غربیها سست تر از لانه عنکبوت
هستند
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از شبکه سومریه، مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در سخنانی گفت که اروپا غرق در هرج و مرج شده است.
بر اساس این گزارش، مقتدی صدر در مقاله‌ای افزود: پس از نخستین آزمایش برای پیشرفت، علوم و تمدن غربی و آنچه فناوری پیشرفته می‌نامند، حقایق، شکست آن در مقابل مخلوقی که فقط با چشم مسلح دیده می‌شود (ویروس) را ثابت کرد و ماشین علم و عمل آنها حیران ماند و هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.
رهبر جریان صدر افزود: این مخلوق کوچک با شیوع و سویه هایش قدرت خود و هیمنه اش بر مهمترین دستگاه بدن انسان (دستگاه ایمنی) را ثابت نمود و امروز حقایق، شکست دیگری را برای ما اثبات کرد.
مقتدی صدر ادامه داد: بسیاری از جوانان ما در مقابل پیشرفت خدماتی اروپا و کشورهای ابرقدرت و غیره آن سر فرود آورده اند اما برای همه و به واسطه نخستین درگیری جدی در جنگ اوکراین و روسیه مشخص شد که آنها سست‌تر از خانه عنکبوت هستند.
رهبر جریان صدر گفت: و این اروپاست که با کمبود سوخت و برق و افزایش قیمت‌ها مواجه است و بعید نیست که غرق در هرج و مرج شود همچنانکه خشکسالی و بیماری آن را در نوردید و در آستانه سقوط از پرتگاه افراط گرایان است، چیزی که در ایتالیا به وقوع پیوست و ممکن است در ادامه در کشورهای دیگر هم رخ دهد.
وی افزود: اروپا چیزی در اختیار ندارد و دموکراسی و آزادی آنها برای بستن دهان هاست که ممکن است در آینده بسته هم نشوند. تمام چیزهایی که گفتم برای دفاع از ظلم در کشورهای عربی و اسلامی نیست بلکه خلاصه چیزی که می‌خواهم بگویم این است که عظمت آنها با هر تندبادی از اینجا و آنجا فرو می‌ریزد و نزدیکی آنان به آمریکا هم سودی نخواهد داشت.
مقتدی صدر گفت: اگر با دقت نظر نگاه کنیم رویدادهای اروپا اگر چه علت مستقیم آن جنگ روسیه و اوکراین باشد اما هر دوی آنها یعنی وقوع بلا در کشورهای اروپایی و جنگ اوکراین ناشی از به چالش کشیدن احکام و سنن آسمانی است. تمام اینها پس از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان که از لحاظ شرعی و عقلی ممنوع و حرام است رخ داد و بلاها یکی پس از دیگری بر آنها نازل شد و ادامه دارد: آبله میمون، جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی، آلودگی هوا و محیط زیست، کمبود سوخت، آتش سوزی‌ها، زلزله‌ها، افراط گرایی و غیره.
رهبر جریان صدر افزود: آنچه در کشورهای ابرقدرت اروپا و غیره روی می‌دهد همانند چیزی است که برای قوم لوط به وقوع پیوست. آنها این کار زشت را انجام دادند و خداوند بر آنها بلا نازل کرد و هرکس را که خواست نجات داد.
مقتدی صدر گفت: هرکس به آنها اعتراف نماید جزو آنهاست و از بلا نجات پیدا نخواهد کرد و دیر یا زود دچار آن می‌شود. و هرکس که تسلیم نشود و آنها را تأیید نکند در پناه خداوند متعال خواهد بود. هرچند که می دانم آنها با این سخنان قانع نشده و نخواهند شد و اهل شرارت در هر زمانی گناهی و بلایی دارند. امیدوارم از خبر مقتدی صدر: حوادث ثابت کرد که غربیها سست تر از لانه عنکبوت
هستند
راضی بوده باشید.

مقتدی صدر: حوادث ثابت کرد که غربیها سست تر از لانه عنکبوت
هستند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۷ ۰۲:۴۲:۱۹