معرفی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای
اسلامی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر معرفی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای
اسلامی
به گزارش سوالات شرعی و احکام، براساس اعلام ستاد انتخابات کشور سید محمد جمالیان و نادرقلی ابراهیمی به عنوان منتخبان حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب معرفی شدند.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، سید محمد جمالیان با ۴۴ هزار و ۲۴۳ رأی از مجموع آرای مأخوذه ۲۶۳ هزار و ۵۵۶ رأی و نادرقلی ابراهیمی با ۳۹ هزار و ۵۶۲ رأی از مجموع آرای مأخوذه از حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب به مجلس شورای اسلامی راه یافتند
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز گذشته ۱۱ اسفند ماه برگزار شد.
برای این دوره از انتخابات در استان مرکزی یک‌هزار و ۸۶ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده که ۷۴۶ شعبه آن ثابت و ۳۴۰ شعبه سیار و ۶۲۰ شعبه پیش‌بینی شده در این آزمون سیاسی شهری و ۴۶۶ شعبه روستایی بود. امیدوارم از خبر معرفی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای
اسلامی
راضی بوده باشید.

معرفی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای
اسلامی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۰۳ ۰۲:۴۲:۱۶