«مصطفی معینی آرانی» در کاشان از سایر رقبای خود پیش
افتاد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر «مصطفی معینی آرانی» در کاشان از سایر رقبای خود پیش
افتاد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مطابق نتایج اولیه شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل «مصطفی معینی آرانی» با اختلاف کمی از سایر رقبای خود پیشی گرفته است.
همچنین حسن فدایی، علی اکبر مرتضایی و علیرضا رضا زاده چیمه در این دوره از انتخابات است.
این نتایج مربوط به شمارش اولیه صندوق‌های شهری و روستایی بوده و نتایج تجمیع صندوق‌ها به طور رسمی اعلام نشده است.
شمارش آرا هنوز نهایی نشده است. امیدوارم از خبر «مصطفی معینی آرانی» در کاشان از سایر رقبای خود پیش
افتاد
راضی بوده باشید.

«مصطفی معینی آرانی» در کاشان از سایر رقبای خود پیش
افتاد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۰۲ ۰۲:۴۳:۰۷