مصر هنوز اجازه ارسال کمک‌های پزشکی ایران به غزه را نداده
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مصر هنوز اجازه ارسال کمک‌های پزشکی ایران به غزه را نداده
است
دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت:در آخرین تماسی که با سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت؛ ما گفتیم آمادگی کامل برای ارسال تجهیزات پزشکی و دارو داریم ولی تمرکز آنها بر کمک نقدی ۱۱۰ میلیون دلاری بود. امیدوارم از خبر مصر هنوز اجازه ارسال کمک‌های پزشکی ایران به غزه را نداده
است
راضی بوده باشید.

مصر هنوز اجازه ارسال کمک‌های پزشکی ایران به غزه را نداده
است  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۰ ۰۲:۴۰:۲۲