مشکلات کشاورزی بخش چاروساضعف زیرساخت ها است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مشکلات کشاورزی بخش چاروساضعف زیرساخت ها است به گزارش خبرنگار سایت احکام، مجید موسوی شامگاه دوشنبه در جمع مردم شهر قلعه رئیسی افزود: دولت و به خصوص جهاد کشاورزی از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات استفاده خواهد کرد و باید برای بهره مندی بیشتر از ظرفیت‌های کشاورزی تسهیلات ویژه به کشاورزان ارائه شود.
وی با بیان اینکه مشکلات کشاورزی این بخش‌ها با برنامه ریزی در سطح استان و کشور قابل پیگیری و برطرف شدن هستند، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی دولت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در مناطق محروم است.
موسوی تصریح کرد: تخصیص اعتبارات در راستای توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی به جد دنبال می‌شود و برنامه ریزی های لازم برای اجرای سدهای بند خاکی در راستای توسعه بخش کشاورزی منطقه در دستور کار وزارت جهاد قرار می‌گیرد. امیدوارم از خبر مشکلات کشاورزی بخش چاروساضعف زیرساخت ها است راضی بوده باشید.

مشکلات کشاورزی بخش چاروساضعف زیرساخت ها است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۸ ۰۲:۳۸:۵۹