مشارکت ۳۹.۲ درصدی کرمانشاهیان در دور دوم انتخابات

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مشارکت ۳۹.۲ درصدی کرمانشاهیان در دور دوم انتخابات به گزارش خبرنگار سایت احکام، علی شعبانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در اشاره به روند استقبال و مشارکت کرمانشاهیان در انتخابات، اظهار کرد: با توجه به حضور مردم در روند انتخابات دوره دوم استان کرمانشاه بر اساس تعداد واجدین شرایط ثبت احوال و ساکن در کرمانشاه یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر است.
وی با تاکید بر مشارکت ۳۹.۲ درصدی و افزایش حدود ۹ درصدی کرمانشاهیان نسبت به دور دوم، افزود: بر اساس استعلامات دریافت شده تا ساعت ۲۱ تعداد ۶۵۰ هزار نفر در استان کرمانشاه در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مشارکت داشته و بر اساس نیاز وزارت کشور ساعت رأی گیری را تا ۲۴ امشب تمدید کرد.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون با توجه به مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی نیمی از شعب اخذ رأی در حال فعالیت و اخذ رأی هستند.
شعبانی با اشاره به اتمام رأی گیری در برخی از شعب سیار روستایی، عنوان کرد: بر همین اساس در این شعب صندوق‌های رأی بازگشایی و شمارش آغاز شده است و سایر شعب اخذ رأی نیز تا پایان زمان رأی گیری فعالیت خود را ادامه داده و با اتمام زمان رأی گیری تنها افراد داخل شعب می‌توانند آرا خود را به صندوق بیاندازند. امیدوارم از خبر مشارکت ۳۹.۲ درصدی کرمانشاهیان در دور دوم انتخابات راضی بوده باشید.

مشارکت ۳۹.۲ درصدی کرمانشاهیان در دور دوم انتخابات  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۶ ۰۲:۴۲:۱۰