مشارکت بالای مردم رمز اقتدار ملی است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مشارکت بالای مردم رمز اقتدار ملی است پورمحمدی در اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری گفت: مهمترین ویژگی مورد انتظار برخوردای از انسجام در همه حوزه های سیاسی و اجتماعی و قابل سنجش مستمر و به هنگام مورد انتظارمان است. امیدوارم از خبر مشارکت بالای مردم رمز اقتدار ملی است راضی بوده باشید.

مشارکت بالای مردم رمز اقتدار ملی است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۱۸ ۰۲:۴۴:۳۸