مسیر عاشقی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مسیر عاشقی اولین اعتکاف دانش آموزان البرزی در امامزاده طاهر (ع) کرج برگزار شد.در این مراسم پس از غبارروبی به دانش آموزان لوح خادمی اعطا شد تا در برخی از ایام هفته به صورت خادم یار حضور داشته باشند. امیدوارم از خبر مسیر عاشقی راضی بوده باشید.

مسیر عاشقی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۸ ۰۲:۳۹:۴۱