مسیر جنوب به شمال تقاطع سپاه پاسداران کرمانشاه بازگشایی
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مسیر جنوب به شمال تقاطع سپاه پاسداران کرمانشاه بازگشایی
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، لاین جنوب به شمال تقاطع سپاه پاسداران شهر کرمانشاه با حضور شهردار و مدیران شهرداری کرمانشاه بعد از ظهر سه شنبه بازگشایی شد.
پس از هشت ماه عملیات ساخت لاین جنوب به شمال تقاطع سپاه پاسداران شهر کرمانشاه به اتمام رسید و مسیر جنوب به شمال این تقاطع بازگشایی شد.
بازگشایی این لاین موجب شد بار ترافیکی که در مسیر جنوب به شمال وجود داشت از بین رود و در حال حاضر سهولت در تردد را می‌توان ملاحظه کرد.
عملیات بهره برداری از مسیر شمال به جنوب این تقاطع نیز در حال انجام است و پس از کارهایی که بر روی عرشه پل باقی مانده به زودی شاهد بازگشایی این تقاطع خواهیم بود.
گفتنی است، که تقاطع غیر هم سطح سپاه پاسداران با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و طول هر یک از این پل‌ها حدود ۵۲۰ متر است که بار ترافیکی میدان سپاه کرمانشاه و گره ترافیکی که در این قسمت ایجاد کرده بود را مرتفع می‌کند. امیدوارم از خبر مسیر جنوب به شمال تقاطع سپاه پاسداران کرمانشاه بازگشایی
شد
راضی بوده باشید.

مسیر جنوب به شمال تقاطع سپاه پاسداران کرمانشاه بازگشایی
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۳ ۰۲:۳۹:۰۵