مسابقات کشتی چوخه در گود زینل خان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مسابقات کشتی چوخه در گود زینل خان مسابقات کشتی با چوخه صبح روز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ با حضور ۱۵۲ چوخه کار از سراسر کشور در گود چشمه زینل خان اسفراین در استان خراسان شمالی برگزار شد. امیدوارم از خبر مسابقات کشتی چوخه در گود زینل خان راضی بوده باشید.

مسابقات کشتی چوخه در گود زینل خان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۳ ۰۲:۳۶:۵۸