مسابقات دوچرخه‌سواری نوجوانان و جوانان کشور در بروجرد برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مسابقات دوچرخه‌سواری نوجوانان و جوانان کشور در بروجرد برگزار
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، مسابقات دوچرخه‌سواری نوجوانان و جوانان کشور به میزبانی شهرستان بروجرد در استان لرستان برگزار شد.
در رشته تایم تریل انفرادی این مسابقات تیم‌های مازندران و کرمان و در رشته استقامت استان‌های البرز، اصفهان و لرستان عناوین برتر را کسب کردند.
این مسابقات در ماده تایم تریل انفرادی به مسافت ۱۵ کیلومتر و استقامت جاده به مسافت ۷۰ کیلومتر با حضور ۵۰ شرکت‌کننده از ۲۱ استان برگزار شد.
منتخبان این دوره از مسابقات به اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری دعوت می‌شوند. امیدوارم از خبر مسابقات دوچرخه‌سواری نوجوانان و جوانان کشور در بروجرد برگزار
شد
راضی بوده باشید.

مسابقات دوچرخه‌سواری نوجوانان و جوانان کشور در بروجرد برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۵ ۰۲:۴۱:۲۳