مزایای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اطلاع رسانی
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مزایای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اطلاع رسانی
شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، احمد لطفی سه شنبه شب در نشست با مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر که دهیاران شهرستان حضور داشتند، اظهار داشت: صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستایی و عشایری به عنوان یکی از مزیت‌های و ابتکارات نظام جمهوری اسلامی بشمار می‌آید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه خدمت عادلانه به روستاییان و گروه عشایر شکل گرفته است.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: هدف از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر این است تا کسانی است که بهر دلیل از مزایای بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های باز نشستگی محروم بودند بهره مند شوند.
وی یاد آور شد: همه دهیاران تلاش کنند تا اطلاع رسانی کامل به ساکنان روستاهای شهرستان جهت استفاده از بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایری انجام شود.
نماینده عالی دولت در تنگستان با اشاره به اینکه متوسط پوشش این بیمه در استان ۱۶ درصد است و متوسط عضویت شهرستان ۱۴ درصد است، خاطرنشان کرد: بر اساس تحلیل آمار که صورت گرفته جامعه هدف شهرستان ۲۰ هزار نفر است که تعداد سه هزار نفر آن تحت پوشش بوده و ۱۷ هزار نفر آن در روستاها با اطلاع رسانی باید توسط دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها انجام گیرد تا جهت استفاده از مزایای باز نشستگی در این صندوق عضو شوند.
وی ادامه داد: جهت استفاده بهتر از مزایا بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر با همکاری و همراهی نماینده صندوق بیمه در شهرستان و با محوریت بخشداران مرکزی و دلوار برنامه کمی و کیفی آن برای دهیاران و شوراهای اسلامی در سطح روستا مشخص کنند.
لطفی اضافه کرد: در شهرستان ۱۷ هزار نفر باقی مانده در طرح بیمه روستایی در تنگستان، نیازاست ظرف یک برنامه ۲ ساله این تعداد افراد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند.
فرماندار تنگستان یاد آور شد: ۵۰ درصد مادران دارای سه فرزندی در روستاهای شهرستان تحت پوشش بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفتند و باید تلاش کرد این آمار به ۱۰۰ درصد رسانیده شود.
نماینده عالی دولت در تنگستان بیان کرد: باید تلاش کرد تا در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷ هزار نفر از جمعیت روستایی در سطح شهرستان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر با همکاری و همراهی بخشداران در ۲ بخش، دهیاران و شوراهای اسلامی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: بخشداران تنگستان برای اطلاع رسانی و تشویق بیشتر روستاییان جهت بهره مندی از بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر نشست‌هایی را در چهار دهستان شهرستان برگزار کنند. امیدوارم از خبر مزایای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اطلاع رسانی
شود
راضی بوده باشید.

مزایای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اطلاع رسانی
شود  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۴ ۰۲:۳۹:۰۹