مرتضوی: ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مرتضوی: ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عملکرد اشتغال در کشور براساس اسناد بالادستی و وعده‌هایی که داده شده تقریباً برای ایجاد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در کشور برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: اکنون تقریباً بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است که این یعنی بیش از ۵۰ درصد تعهد داده شده عملی شده و در سامانه رصد و اشتغال، حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی بارگذاری شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۵۷۰ هزار فرصت شغلی تاکنون ثبت، رصد و راستی‌آزمایی شده است و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها برای سایر فرصت‌های شغلی تا سقف تعهد هم پیش‌بینی شده است.
مرتضوی با اشاره به ایجاد این مشاغل در سراسر کشور افزود: آنچه مهم و حائز اهمیت است استان‌هایی که ضریب اشتغال‌شان از میانگین کشور پایین‌تر بوده است در این برش توفیقات خوبی داشته و در استان سیستان و بلوچستان فرصت‌های شغلی خوبی ایجاد شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۹ مصوبه امروز عمدتاً در راستای تجهیز و تأمین منابع و توزیع استانی بود، گفت: به شعبه برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اختیاراتی داده شد، برای نهادهای حمایتی تکالیفی ایجاد شد، برای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شد. امیدوارم از خبر مرتضوی: ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد راضی بوده باشید.

مرتضوی: ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۶ ۰۲:۴۸:۳۱