مراقب باشیم دوران طلایی پزشکی ایران افول نکند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مراقب باشیم دوران طلایی پزشکی ایران افول نکند به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمود فاضل، در مراسم روز ماما، گفت: ایجاد هارمونی در بین رشته‌های علوم پزشکی از لوازم و تکالیف یک سیستم حرفه‌ای پیشرو است.
وی، حوزه پزشکی را بی تردید پرافتخارترین حوزه‌ها در کشور خواند و افزود: نقش ماما در بهبود شرایط مادر باردار که به توسط گفتگو و انتقال تجربیات و مهارت‌ها اعمال می‌شود، مصداق هنرمندی است.
فاضل گفت: ماماها، خانواده که پایه‌ای ترین واحد جامعه است را مراقبت می‌کنند و این باید حاکمیت را متوجه نماید که نگاه ویژه ای در تأمین نیازهای حرفه‌ای و معیشتی ایشان مبذول کند.
وی همچنین به تفاهمنامه سازمان نظام پزشکی با وزارت آموزش و پرورش که طی آن بر تأمین مراقبین سلامت وزارتخانه از دانش آموختگان جامعه پزشکی ازجمله مامایی تأکید شده است، اشاره کرد.
فاضل، ضمن تأیید مشکلات حوزه‌ی سلامت بر حفظ امید به عنوان یک راه استراتژیک تأکید کرد. امیدوارم از خبر مراقب باشیم دوران طلایی پزشکی ایران افول نکند راضی بوده باشید.

مراقب باشیم دوران طلایی پزشکی ایران افول نکند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۰۴ ۰۲:۳۸:۰۹