مراسم سیاه‌پوشان فردیس

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مراسم سیاه‌پوشان فردیس به گزارش خبرنگار سایت احکام، مراسم اعلان عزای حسینی و سیاه‌پوشان شهرستان فردیس برگزار شد، این مراسم با حضور و استقبال پرشور مردم صورت گرفت و باعث تغییر فضای معنوی شهرستان شد. امیدوارم از خبر مراسم سیاه‌پوشان فردیس راضی بوده باشید.

مراسم سیاه‌پوشان فردیس  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۹ ۰۲:۳۹:۱۸