مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان
جوان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان
جوان
مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بعد سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ در سالن علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. امیدوارم از خبر مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان
جوان
راضی بوده باشید.

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان
جوان  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۳ ۰۲:۳۸:۵۵