مراسم احیای شب نوزدهم در بجنورد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مراسم احیای شب نوزدهم در بجنورد آئین احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، اولین شب از لیالی قدر با حضور مردم بجنورد در آستان مقدس امامزاده سیدعباس (ع) بجنورد برگزار شد.آئین احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، اولین شب از لیالی قدر با حضور مردم بجنورد در آستان مقدس امامزاده سیدعباس (ع) بجنورد برگزار شد. امیدوارم از خبر مراسم احیای شب نوزدهم در بجنورد راضی بوده باشید.

مراسم احیای شب نوزدهم در بجنورد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۳۰ ۰۲:۴۱:۱۰