مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات
باشند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات
باشند
به گزارش خبرنگار سایت احکام، صالح رحیمی سه شنبه شب در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر در خصوص توازن توزیع اعتبارات گفت: مطالبات شهرستان بوشهر با توجه به سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان، اتمام پروژه های نیمه تمام است و لازمه آن اهتمام جدی دستگاه های اجرایی است.
فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات خوبی در سطح ملی برخوردارند، گفت: مدیران دستگاه‌های شهرستان بوشهرباید پیگیری مستمر داشته باشند تا متناسب با پروژه هایی که در دست اجرا دارند سهم شهرستان را اخذ کنند تا افزایش روند رو به رشد شاخص های توسعه های در سطح شهرستان باشیم.
وی در ادامه اولویت‌بندی را یکی از نکات مهم برای حل مشکلات شهرستان بوشهر دانست و بیان کرد: مدیران باید با در نظر گرفتن سطح انتظارات جامعه، برنامه‌ریزی را بر اساس حل مشکلات مردم انجام دهند.
فرماندار شهرستان بوشهر کمیته برنامه‌ریزی را تعیین کننده خط مشی و سند توسعه و نقشه راه شهرستان عنوان کرد و تاکید کرد: هر اندازه که مدیران در جذب اعتبارات، فعال و توانمند باشند، در سالهای آینده، بودجه بیشتری برای شهرستان جذب خواهد شد.
وی افزود: در حوزه شاخص های عمومی، رضایتمندی مردم، نحوه اطلاع رسانی، بهره وری، تعالی و عدالت سازمانی مد نظر بوده و در حوزه شاخص های اختصاصی نیز وظایف و ماموریت های هر یک از دستگاه ها به صورت جداگانه بررسی می شود. امیدوارم از خبر مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات
باشند
راضی بوده باشید.

مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات
باشند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۰۱ ۰۲:۴۰:۳۸