مدرسه اوتیسم در اردبیل افتتاح شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مدرسه اوتیسم در اردبیل افتتاح شد امیدوارم از خبر مدرسه اوتیسم در اردبیل افتتاح شد راضی بوده باشید.

مدرسه اوتیسم در اردبیل افتتاح شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۵ ۰۲:۴۱:۲۲