مدارس غرب مازندران دایر است/ اعلام بیشترین خسارت در عباس
آباد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مدارس غرب مازندران دایر است/ اعلام بیشترین خسارت در عباس
آباد
حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار سایت احکام با اشاره به بارندگی شدید و رگباری عصر وشامگاه شنبه در مناطق غرب استان مازندران گفت: بارندگی‌ها سبب آبگرفتگی معابر عمومی شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر بارندگی و آبگرفتگی کاهش یافته است، در پاسخ به وضعیت مدارس در مناطق غرب مازندران برای روز یکشنبه گفت: مدارس این مناطق دایر است زیرا آسیبی گزارش نشده است.
وی گفت: احتمال دارد مدارس روستاهای درگیر نظیر ذوات و علی آباد دایر نباشد و فعلاً تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است اما بقیه مدارس استان و منطقه غرب مازندران مشکلی ندارد و باز خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره شایعه شکسته شدن سد ذوات با اظهار این که این سد انحرافی است نه مخزنی گفت: این سد برای تغییر مسیر آب احداث شده و آبی پشت آن ذخیره نمی‌شود.
محمدی گفت: بیشترین خسارت اعلام شده مربوط به شهرستان عباس آباد بوده که منجر به تخریب دو دهنه پل شده است.
وی گفت: همچنین درمجموع بروز آسیب به ۱۵ واحد مسکن اعلام شد که در دست بررسی است. امیدوارم از خبر مدارس غرب مازندران دایر است/ اعلام بیشترین خسارت در عباس
آباد
راضی بوده باشید.

مدارس غرب مازندران دایر است/ اعلام بیشترین خسارت در عباس
آباد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۵ ۰۲:۳۹:۴۴