محکوم متواری یک شرکت تعاونی مسکن در اردبیل دستگیر شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر محکوم متواری یک شرکت تعاونی مسکن در اردبیل دستگیر شد جلال آفاقی در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام، اظهار کرد: با توجه به محتویات پرونده متشکله موجود و رای صادره قطعی «الف-ر» به عنوان نائب رییس هیئت مدیره یک تعاونی مسکن در استان اردبیل با مشارکت نفر دیگری از هیئت مدیره قطعاتی از زمین‌های متعلق به شرکت را بدون رعایت تشریفات قانونی و انتشار آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار از طریق یک بنگاه و پایین‌تر از ارزش واقعی آنها به فروش رسانده بودند.
وی خاطرنشان کرد: این محکوم متواری بعد از فروش این زمین ها وجوه حاصل از فروش آنها را نیز به جای حساب تعاونی به حساب خود واریز کرده بود
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: پس از قطعیت حکم صادره حبس به اتهام مشارکت در خیانت در امانت به دلیل متواری بودن نامبرده اجرای حکم و احقاق حق اعضای کثیر تعاونی مسکن مقدور نشده بود.
آفاقی گفت: سرانجام با دستور ویژه دادستان مرکز استان و اقدامات خاص پلیسی محکوم علیه متواری در مخفیگاهی شناسایی دستگیر و روانه زندان شد. امیدوارم از خبر محکوم متواری یک شرکت تعاونی مسکن در اردبیل دستگیر شد راضی بوده باشید.

محکوم متواری یک شرکت تعاونی مسکن در اردبیل دستگیر شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۸ ۰۲:۴۳:۱۸