محمد طاهری از شبستر راهی بهارستان شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر محمد طاهری از شبستر راهی بهارستان شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، در مرحله اول دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه سال گذشته ۱۴۰۲ که برگزار شد از ۱۰۱ هزار و ۷۸۳ نفر واجدین شرایط ۵۳ هزار ۸۸۲ رأی در انتخابات شرکت کردند که مشارکت ۵۳ درصدی را رقم زدند.شهرستان شبستر با گستره ۲۷۵۰ کیلومترمربع و حدود ۱۳۹۲۳۸ نفری جمعیت دارای یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی بوده که در مرحله اول ۲۳ داوطلب به رقابت پرداخته که در دور اول انتخابات آقای محمود طاهری با ۷۸۲۶ رأی و آقای حسین غیاثی با ۶۹۹۱ رأی حائز اکثریت آرا شده و در مرحله دوم انتخابات به رقابت پرداختند.
با مشخص شدن نتایج دور دوم، این محمد طاهری بود که از شبستر به بهارستان راه پیدا کرد. امیدوارم از خبر محمد طاهری از شبستر راهی بهارستان شد راضی بوده باشید.

محمد طاهری از شبستر راهی بهارستان شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۱:۱۲