محفل انس با قرآن کریم در امام‌زاده پیر محمد سنندج برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر محفل انس با قرآن کریم در امام‌زاده پیر محمد سنندج برگزار
شد
سنندج_ محفل انس با قرآن کریم در امام‌زاده پیرمحمد شهرسنندج با حضور نوگلان قرآنی این شهر و جمعی از فعالان و حافظان قرآنی استان کردستان برگزار شد. امیدوارم از خبر محفل انس با قرآن کریم در امام‌زاده پیر محمد سنندج برگزار
شد
راضی بوده باشید.

محفل انس با قرآن کریم در امام‌زاده پیر محمد سنندج برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۴ ۰۲:۴۱:۵۰